Przetargi

W tej chwili nie ma żadnych przetargów.

ZAPYTANIE OFERTOWE na publikację materiału promocyjnego w mediach regionalnych o realizowanym projekcie

                                                                                                         link do formularza ofertowego       

Ostrów Lubelski, dnia 20.05.2015r.

                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

na publikację materiału promocyjnego w mediach regionalnych o realizowanym projekcie pn.: „Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, poprzez wymianę przestarzałych technologicznie urządzeń oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody – „Słoneczny dom”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm. ) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Celowość postępowania : konkurencyjność rynku i racjonalność wydatkowania środków publicznych.

I.      Zamawiający .

      Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim

      ul. Unicka 7

      21-110 Ostrów Lubelski

      Tel. 81 852 14 21

      Fax. 81 852 14 21 wew. 14

      godz. pracy administracji : 700 - 1500

      osoba do kontaktu : Kierownik Administracyjno – Gospodarczy, te. 795 405 517

 

II.   Zakres i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszenia/materiału promocyjnego w prasie regionalnej o realizowanym projekcie, o zasięgu obejmującym teren województwa lubelskiego i docierającym do mieszkańców województwa lubelskiego o następujących parametrach:

1.        Ogłoszenie w kolorze.

2.         Na stronach redakcyjnych.

3.         Wymiar ogłoszenia – oferta cenowa dla dwóch wymiarów:  17cmx11cm  lub 13cmx7cm .

4.          Treść ogłoszenia przedstawia  Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

5.           Dzień ogłoszenia: piątek.

6.            Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu w ramach realizowanego zamówienia  egzemplarz gazety, w którym  pojawiło się ogłoszenie.

 

    III. Termin składania ofertdo dnia  28.05.2015 r do godz. 1100

 

   

 

IV. Forma składania ofert:

 

1.Ofertę cenową należy przedstawić na załączonym Formularzu ofertowym z wyszczególnieniem ceny   netto i brutto  dla dwóch wymiarów ogłoszenia.

2. Oferta należy przedstawić na załączonym Formularzu ofertowym ( Załącznik Nr 2 )

2. Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, pokój 11 lub  przesłać na adres   e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy w formie kontaktu telefonicznego lub drogą mailową. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze jego oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków objętych ofertą. Dodatkowo informujemy, iż zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów umów.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                                       

                                                                                                          ……………………………………………………………….

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Ostrowie Lubelskim

                                                                                                        

       

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje