SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM

Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim współpracujące z DPS w Ostrowie Lubelskim od blisko 11 lat.

W naszej placówce zamieszkują osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu, często z ograniczoną sprawności ruchową.

Jako placówka całodobowego pobytu staramy się zapewnić wszystkim podopiecznym, jak najlepsze warunki do godnego życia, rozwoju oraz rozwijania zainteresowań.

Nasze działania wspiera w tym zakresie młodzież należąca do Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy ZS w Ostrowie Lubelskim, prowadzonym obecnie przez P. Ewę Bunię.

W ramach swoich działań wolontariusze :

- Pomagają w organizacji imprez kulturalnych, turystyczno- rekreacyjnych i sportowych,

- Uczestniczą w przygotowywaniu innych imprez okolicznościowych (np. Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki)

- Biorą również udział w realizacji działań projektowych.

Kontakt z wolontariuszami ma dla naszych mieszkańców ogromne znaczenie,

podopieczni czekają na ich wizyty, nawiązały się bliższe znajomości i przyjaźnie.

Ta współpraca daje korzyści obu stronom.

Młodzież z kolei czerpie z takich międzypokoleniowych spotkań wiele nauk życiowych, a także uwrażliwia się na problemy niepełnosprawnych.

Taka współpraca przynosi nam wszystkim niewymierne korzyści.