TERAPIA ZAJĘCIOWA

PROWADZONA TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

ERGOTERAPIA: Terapia pracą. Odpowiednio dobrane zajęcia nie tylko aktywizują mieszkańca, zapobiegają jego bezczynności, uczą współżycia w grupie, ale przede wszystkim korzystnie wpływają na samopoczucie, utrzymują organizm w sprawności fizycznej. Mieszkańcy uczą się estetyki dbając o porządek w Domu, zajmują się pracą w warzywniku oraz dbają o przydomowe rabaty kwiatowe. Poza stosowaną ergoterapią szczególną wartość terapeutyczną dla mieszkańców mają inne prowadzone formy terapii.

TERAPIA RĘKODZIELNICZA: W ramach tej terapii osoby niepełnosprawne zajmują się haftem, wykonywaniem aplikacji i szydełkowaniem. Wykonują to mieszkanki, dla których robótki ręczne to nie tylko zainteresowanie, ale hobby. Pensjonariusze dobrze znają wiele technik haftu (krzyżykowy, gobelinowy, richellieu) czy szydełkowania.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE : W ramach tego rodzaju terapii mieszkańcy zajmują się malowaniem, rysowaniem, wykonywaniem wyrobów z różnych mas plastycznych (masa solna, gips szpachlowy, masa papierowa, modelina). Odbywa się tutaj również malowanie witraży, wykonywanie kwiatów z różnego tworzywa, a także wykonywanie rekwizytów do przedstawień i ozdób świątecznych. Ekspozycja prac wykonanych podczas terapii zajęciowej wystawiane są na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i wystawach organizowanych np. przez ośrodki kultury.

MUZYKOTERAPIA: Wspólne śpiewanie, rytmika, zabawy muzyczno-ruchowe, próby i udział w występach. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Poza uczestnikami terapii duża część osób uczestniczy w niej w sposób bierny obserwując i słuchając.

ZAJĘCIA KULINARNE: Uczestnicy uczą się przygotowania potraw, posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, nakrywania do stołu, zachowania się przy stole, zaradności i samodzielności.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: Mieszkańcy mają możliwość nauki korzystania z edytorów tekstu, uczą się pisać np. listy lub opisują różne wydarzenia. Często komputer jest rozrywką - grają w różne gry, układają wirtualne puzzle, przeglądają zasoby internetu

FIZJOTERAPIA: Zajęcia polegają tu na gimnastyce indywidualnej i grupowej oraz masażach i rehabilitacji ruchowej.

W wolnym czasie mieszkańcy mogą uczestniczyć w innych formach terapii:

SILWOTERAPIA: Kontakt z przyrodą. Ten rodzaj terapii obejmuje wycieczki autobusowe, piesze, ogniska. Integracja ze środowiskiem na spotkaniach z mieszkańcami innych domów pomocy społecznej, na wspólnych zabawach tanecznych oraz kontaktach z rodziną (listy, telefony, odwiedziny).

LUDOTERAPIA: To jedna z rodzajów rehabilitacji społecznej realizowana poprzez gry świetlicowe, warcaby, puzzle, krzyżówki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, olimpiady sportowe, zabawy taneczne przy orkiestrze, konkursy. Aktywność pensjonariuszy w tym względzie poprawia ich funkcjonowanie i jakość życia

BIBLIOTERAPIA: Osoby biorące czynny udział w zajęciach same dobierają sobie odpowiednią dla siebie literaturę, prasę, którą czytają w świetlicy lub pokoju. Osoby nie umiejące czytać, lub z różnych przyczyn mające z tym trudności, słuchają głośno czytanej książki przez opiekuna, terapeutę. Niektórzy pensjonariusze wypożyczają książki z Biblioteki Publicznej.

    

Dodatkowe informacje