Kronika

"Święto Pieczonego Ziemniaka " w Jadwinowie

Dnia 6 września 2017r grupa mieszkańców z naszego Domu  wraz z opiekunem,  wzięła udział w imprezie. Organizatorem imprezy był Dom Pomocy Społecznej w Jadwinowie. Spotkanie otworzyła Siostra Dyrektor, witając przedstawicieli władz powiatu  oraz przedstawicieli wszystkich zaproszonych placówek , które współpracują z  DPS w Jadwinowie. Następnie  zaproszono  wszystkich na obiad. Po Posiłku wszyscy bawili się przy muzyce na żywo. Celem imprezy była przede wszystkim integracja osób starszych, psychicznie chorych  i niepełnosprawnych  ze środowiskiem lokalnym. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.

RADOŚĆ NIE ZNA BARIER

„RADOŚĆ NIE ZNA BARIER” po raz dwunasty!!!

21 czerwca 2017 r. nad Jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim odbył się XII Powiatowy Mityng Sportowo – Rekreacyjny „Radość Nie Zna Barier”

Organizatorem Mityngu jest Stowarzyszenie Wpierania Inicjatyw Społecznych „Nasz Dom” w Ostrowie Lubelskim.

Mityng stanowi doskonałą okazję do propagowania sportu jako formy aktywnego wypoczynku, rozwijania sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. Impreza gromadzi liczne grono zawodników z różnych placówek pomocy społecznej, kibiców oraz zaproszonych gości.

Imprezę uroczyście otworzył Starosta Lubartowski Fryderyk Puła              

W tegorocznym mityngu udział wzięło  7 drużyn  reprezentujących:

·        Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku i w Ostrowie Lubelskim

·        Środowiskowe Domy Samopomocy w Jamach i w Lubartowie,

·        Domy Pomocy Społecznej w Jadwinowie, w Kocku i w Ostrowie Lubelskim.

Idea, która corocznie przyświeca zawodnikom, to przede wszystkim możliwość sprawdzenia siebie, nawiązania nowych znajomości oraz wspólna zabawa, bez względu na wynik.

Miting miał na celu zaprezentowanie sportowych umiejętności zdobytych podczas całorocznej pracy i treningów w placówkach. Popularyzacja osiągnięć sportowych osób niepełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych jest konieczne dla właściwej integracji, bowiem aktywność ruchowa –
w tym sport – dla człowieka niepełnosprawnego jest zagadnieniem o wiele ważniejszym,
niż dla osób sprawnych fizycznie. Jej wartość polega na odzyskaniu wiary we własne siły
i możliwości podniesienia sprawności oraz na czerpaniu radości płynącej z aktywności ruchowej.

Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem Mityngu była popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej wśród osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie oraz integracja środowiska. Program zawodów oraz konkurencje sportowe dostosowane były do potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników.

„Cieszymy się, ze w mityngu wzięły udział osoby, dla których często pokonanie kilku schodów czy też kilku metrów jest dużym wyzwaniem, okupionym znacznym wysiłkiem fizycznym. Dla nas każdy z nich jest zwycięzcą ponieważ pokonywanie własnych słabości świadczy o ich ogromnym zaangażowaniu, sile woli i charakteru. Przez zabawę w najprostsze formy sportu staramy się zachęcić te osoby i ich opiekunów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz utwierdzić w przekonaniu, że i oni mogą uprawiać sport w takim zakresie na jaki pozwala im ich niepełnosprawność” – mówi Grażyna Kosmala, jeden z organizatorów Mityngu.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, dyplomami i upominkami.

Nie zabrakło również wielu innych atrakcji m.in. zabaw integracyjnych, zumby, przejażdżki rowerami wodnymi i oczywiście wspólnego grillowania.

Jak zawsze zapraszamy za rok !!!

Marzanna Choduń

st. terapeuta DPS Ostrów Lubelski

XVIII Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej w Chełmie

W dn. 17.05.2017r.  odbyła się XVIII Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej organizowana przez  Stowarzyszenie Integracji Społecznej

„Bone Corda” w Kalince.

Z naszego DPS wzięło w niej udział 26 podopiecznych.

W tym roku udaliśmy się do Chełma do Sanktuarium Maryjnego na Górze  Chełmskiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Nasi podopieczni uczestniczyli we Mszy Św. sprawowanej przez

J.E.Ks. Biskupa Mieczysława Cisło. Każda placówka dostała pamiątkę. Po Mszy Św. na placu Sanktuarium  odbył się piknik integracyjny. Podopieczni mogli posilić się kiełbaskami z grilla oraz bigosem.

Nie zabrakło również muzyki. Zespół muzyczny jaki umilał nam czas podczas biesiadowania  zachęcał wszystkich do wspólnej zabawy. Oprócz wspólnego świętowania  można było również potańczyć .

Jak co roku nasi podopieczni nie tylko mogli spotkać się ze swoimi koleżankami i kolegami z innych placówek, ale także udało się im nawiązać nowe znajomości.

Przez cały czas spotkania humory wszystkim dopisywali. Do DPS wróciliśmy tuż przed kolacją.

„Muzyczna Majówka z szantami”

„Muzyczna Majówka z szantami”

31 maja 2017 gościliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Razem z nami na „Muzycznej majówce z szantami” bawili się uczestnicy z WTZ Ostrów Lubelski, WTZ Łuków, ŚDS Jamy, ŚDS Lubartów, WTZ Kock i DPS Kock.

Na plac warsztatowy, który w tym dniu przeistoczył się w port, wpłynęły statki i tratwy, zaroiło się również od piratów i marynarzy. Podczas wspólnej zabawy prezentowane były scenki o tematyce marynistycznej oraz śpiewane szanty, które to występy oceniło jury pod przewodnictwem pani Ewy Guz -Dyrektor Zespołu Szkół w Kocku.

I miejsce w konkursie ex aequo zajęli nasi mieszkańcy za swój występ pt.”Taniec dla bosmana” oraz WTZ w Kocku za „Hiszpańskie dziewczyny”. II miejsce na podium jury przyznało dla uczestników z WTZ w Łukowie za „Morskie opowieści”.

Jury wyłoniło również zwycięzców w konkursie plastycznym. Najlepiej oceniona została praca z ŚDS Lubartów, II miejsce przypadło WTZ-owi z Kock a III miejsce zajęła praca naszej mieszkanki Stasi Wójcik.

Po części artystycznej uczestnicy i mieszkańcy z placówek mogli zmierzyć się w zawodach sportowych (przeciąganie liny oraz wyławianie muszelek z wody). Najlepszymi siłaczami w przeciąganiu liny byli uczestnicy z ŚDS Jamy a najszybszymi poławiaczami okazali się uczestnicy z WTZ w Łukowie.

Wszyscy biorący udział w konkursach byli wspaniale przygotowani a każda z prezentowanych prac była wyjątkowa i wzbudziła zachwyt jury.
Po ogłoszeniu wyników w obu konkursach wszyscy mogli posilić się ciepłym bigosem, kiełbaską z grilla, śledziem a na deser było ciasto.

Na koniec wszyscy chętni mogli wziąć udział w dyskotece.

Powitanie wiosny

Dnia 21.03.2017r mieszkańcy wraz z opiekunami wybrali się nad Bobrówkę aby przywitać wiosnę.

Podczas wyjścia mieszkańcy brali udział w różnych grach i zabawach między innymi: w quizie na temat wiosny, prezentacji wiosennego kapelusza, rzutach do tarczy, balonami napełnionymi wodą. Chętni mieszkańcy pod opieką opiekunów spacerowali ścieżką przyrodniczą Bobrówka.

Wszyscy w bardzo dobrych humorach powrócili do Domu.

Dodatkowe informacje