Rozgrywki piłki nożnej Seni Cup 2019

W dniach 11-13.06.2019 grupa podopiecznych z naszej placówki uczestniczyła w Rozgrywkach Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup 2019. Turniej odbył się w Czarnej koło Dębicy. Organizatorem były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych . Podczas tej imprezy mogliśmy spotkać podopiecznych z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy z Matczyna , Majdanu Wielkiego i Krasnegostawu. W rozgrywkach wzięły udział 22 drużyny . Celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych w oparciu o zasady adaptacji, zrozumienia i szacunku oraz uświadomienie ogółowi społeczeństwa faktu, iż osoby o obnizonej sprawności intelektualnej mają również predyspozycje do uczestnictwa w sporcie. Podczas imprezy stworzono uczestnikom warunki do pokazania swoich umiejętności oraz możliwości sportowego współzawodnictwa, które jest bodźcem i stymulatorem rozwoju fizycznego.

Dodatkowe informacje