INFORMACJE RODO

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:

Paulina Puła

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr tel.: 81852 14 21 wew. 25

 

RODO: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 7,

21-110 Ostrów Lubelski

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – czyli osobę nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych ( kontakt z Inspektorem , pokój Nr 11 , tel 81852 14 21 wew. 22 )

 

3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych jest niezbędne do celów sprawowania opieki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane te zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych.

 

4. Pozyskanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbywającym się na podstawie przepisów prawa, zgodnie z Ustawą o pomocyspołecznej (Dz.U.2016,poz.930 ze zm. ), Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U.1994, Nr 111,poz. 535 ze zm. ),

 

5. Pozyskanie danych osobowych nie objętych obowiązkiem prawnym, może odbywać się tylko na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody.

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Panią/Pana cofnięta, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Mogą być przekazywane, w ramach wypełniania ustawowych obowiązków, instytucjom medycznym, ubezpieczeniowym, decyzyjnym jednostkom pomocy społecznej, NFZ, sądom, portalowi internetowemu oraz innym instytucjom działającym na podstawie stosownych upoważnień i przepisów prawa.

 

8. Pozyskane dane będą przechowywane w czasie pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim , na stanowiskach osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych. W przypadku zaprzestania pobytu , przechowywane będą, w okresach zgodnych z zasadami archiwizowania dokumentów i danych, obowiązującymi w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim.

 

9. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora dostępu do przetwarzanych swoich danych osobowych , żądania ich sprostowania.

 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzetu Ochrony Danych Osobowych ) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.

 

MIESZKAŃCY:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 7,

21-110 Ostrów Lubelski

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – czyli osobę nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych ( kontakt z Inspektorem , pokój Nr 3 , tel 81 852 14 21 wew. 25 )

 

3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych jest niezbędne do celów sprawowania opieki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane te zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych.

 

4. Pozyskanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbywającym się na podstawie przepisów prawa, zgodnie z Ustawą o pomocyspołecznej (Dz.U.2016,poz.930 ze zm. ), Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U.1994, Nr 111,poz. 535 ze zm. ),

 

5. Pozyskanie danych osobowych nie objętych obowiązkiem prawnym, może odbywać się tylko na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody.

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Panią/Pana cofnięta, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Mogą być przekazywane, w ramach wypełniania ustawowych obowiązków, instytucjom medycznym, ubezpieczeniowym, decyzyjnym jednostkom pomocy społecznej, NFZ, sądom, portalowi internetowemu oraz innym instytucjom działającym na podstawie stosownych upoważnień i przepisów prawa.

 

8. Pozyskane dane będą przechowywane w czasie pobytu Pani/Pana w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim , na stanowiskach osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych. W przypadku zaprzestania pobytu , przechowywane będą, w okresach zgodnych z zasadami archiwizowania dokumentów i danych, obowiązującymi w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim.

 

9. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora dostępu do przetwarzanych swoich danych osobowych , żądania ich sprostowania.

 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzetu Ochrony Danych Osobowych ) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje