DEPOZYTY

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

 

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach.

 

Zawiadamia się, że w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej   w Ostrowie Lubelskim , 21-110 Ostrów Lubelski ul. Unicka 7, znajdują się środki pieniężne po zmarłych mieszkańcach.

 

Lp.

Imię nazwisko,

imiona rodziców

Data i miejsce urodzenia

Data zgonu

1

Hajduk Ewa c. Henryka i Heleny

05.01.1960

03.06.2016

2

Kozieł Elżbieta c. Władysława i Stefanii

23.01.1944

20.12.2005

3

Szczepaniak Jan s. Antoniego i Marianny

06.04.1939

01.10.2012

4

Branecki Grzegorz s. Kazimierza i Danuty

16.12.1954

11.01.2016

5

Saj Stanisław s. Aleksandra i Stanisławy

15.07.1963

03.04.2014

6

Sergiel Ryszard s. Władysława i Bronisławy

01.06.1954

04.03.2016

7

Bomba Ryszard s. Augustyna i Bronisławy

11.09.1955

05.12.2015

8

Fidut Jacek s. Romana i Heleny

04.11.1973

26.12.2012

9

Kaniewski Edward s. Piotra i Franciszki

03.09.1939

04.11.2015

10

Wasiak Jan s. Stanisława i Władysławy

06.03.1949

07.11.2015

11

Drozd Kazimierz s. Piotra i Józefy

03.03.1940

27.05.1997

12

Gręska Józef – Brak danych

__.__.1934

16.01.2002

13

Miszczak Aleksander s. Antoniego i Józefy

06.06.1920

08.08.1997

14

Panasowiec Bronisław s. Andrzeja i Julii

08.02.1924

16.05.1997

15

Senderecki Waldemar s. Edwarda i Marii

02.07.1961

13.05.1999

16

Sosik Antoni s. Henryka i Heleny

28.07.1948

30.01.2003

17

Wójcicki Zdzisław s. Antoniego i Marii

17.11.1924

18.01.1997

18

Gziut Anna c. Wacława i Barbary

28.12.1983

07.08.2010

19

Sawa Witold s. Bolesława i Marianny

15.05.1958

08.06.2009

20

Dobrowolski Bronisław s. Stanisława i Heleny

11.06.1919

16.10.1998

21

Rzeczycki Jan s. Edwarda i Stefanii

01.12.1950

04.12.2000

Działając na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006 r. Nr 208, poz. 1537) zwracamy się do osób uprawnionych do podjęcia złożonego depozytu. Dokumentami potwierdzającymi następstwo prawne po zmarłym mieszkańcu są: prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informujemy, że w przypadku nie podjęcia depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania do jego odbioru depozyt ulegnie likwidacji z mocy art.4  ww. ustawy tj. nastąpi przejście prawa do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

            Wywieszono w dniu 27 października 2016 r.

Dodatkowe informacje