Mały teatr -wielka sprawa

"MAŁY TEATR - WIELKA SPRAWA"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasz Dom", wraz z Partnerem Domem Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, w okresie od sierpień 2011r. do stycznia 2012r., w ramach Działania 7.3 POKL realizuje projekt "Mały teatr-wielka sprawa". Głównym celem projektu jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród osób młodych, poprzez włączenie młodego pokolenia w działania na rzecz rozwoju wolontariatu oraz aktywizacja społeczną mieszkańców DPS.

W ramach projektu zaplanowano następujące BEZPŁATNE ZAJĘCIA:

-szkolenie dla młodych wolontariuszy (również wyjazdowe)

- warsztaty teatralne

-warsztaty krawieckie

-warsztaty rękodzieła

Beneficjentami projektu będzie 8 osób młodych i 8 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim.

Jeśli masz 15-20 lat i nadal się uczysz, MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.08.2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Biurze Projektu w  Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 7, 21-110 Ostrów Lubelski, lub na stronie internetowej:  www.naszdom.dpsostrowlubelski.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.08.2011 r. w Biurze Projektu w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 7.

Dodatkowe informacje