VIII Pielgrzymka Domów Pomocy Społecznej

16 maj 2007

VIII Pielgrzymka Domów Pomocy Społecznej woj. Lubelskiego do Sanktuarium Maryjnego w Ostrowie Lubelskim.

Dodatkowe informacje