Kontakty DPS

Nazwa Stanowisko Telefon Poczta Województwo Kraj
Tadeusz Fituch Dyrektor 081 852-14-21
DPS Sekretariat 081 852-14-21 wew 21
Barbara Dybała Główny Księgowy 081 852-14-21 wew 24
Maria Granat Kierownik Administracyjno Gospodarczy 081 852-14-21 wew 25
Grażyna Kosmala Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego 081 852-14-21 wew 44
Joanna Dejko Starszy Pracownik Socjalny 081 852-14-21 wew 42
Marzanna Choduń Starszy Terapeuta 081 852-14-21 wew 37
Dyżurka I piętro 081 852-14-21 wew 11
Dyżurka II piętro 081 852-14-21 wew 12
Dyżurka III piętro 081 852-14-21 wew 13

BIP

bip100

Copyright © Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim 2015. All Rights Reserved.