Szablony artykułów

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]